Oblicza geografii 1 zakres podstawowy jest podręcznikiem dla szkół średnich oraz techników. Podręcznik został wydany przez Nowa Era wydawnictwo specjalizujące się w podręcznikach szkolnych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w tworzeniu podręczników dla uczniów szkół średnich Nowa Era potrafi zbudować publikacje, która zachęca, a nie zniechęca ucznia do nauki. W ten sposób nauczyciele mają możliwość prowadzić na spokojnie zajęcia lekcyjne, ponieważ wiedzą, że uczniowie podczas zajęć będą zafascynowanie prezentowanym materiałem. Dzięki napisaniu podręcznika oblicza geografii 1 zakres podstawowy prostym językiem uczeń potrafi zrozumień otaczający go świat. Uczeń nie traci zapału na lekcjach, a w domu może uczyć się nowych tematów z książki. Autorami książki są Roman Malarz i Marek Więckiewicz.

Co zawarte jest w podręczniku Oblicza Geografii?

Podręcznik do nauki geografii oblicza geografii 1 zakres podstawowy przedstawia wszelką wiedzę w jasny i zrozumiały dla wszystkich studentów sposób. Bardzo dużym ułatwieniem jest dla studentów pogrubiony tekst, w którym zawarta jest najważniejsza wiedza niezbędna do przygotowania na następną lekcję. Dodawanie kolorowych zdjęć oraz grafiki to świetny sposób na lekcyjną nudę. Dzięki takim dodatkom uczeń jest aktywny na lekcjach, a to ułatwia pracę wszystkim zarówno studentom, jak i nauczycielom. Dodatkowe elementy zamieszczone w książce jak Zapamiętaj pozwalają powtórzyć materiał zdobyty na godziny lekcyjnej. 

Co sprawia, że podręcznik oblicza geografii 1 zakres podstawowy, jest tak rozchwytywany?

Podręcznik oblicza geografii 1 zakres podstawowy, ułatwia naukę na lekcjach dzięki różnorodnym formą przekazu. Właśnie dlatego, że uczeń nie nudzi się na lekcjach, jest tak bardzo rozchwytywana publikacją dla wszystkich. Student nie jest przytłoczony wiedza, tylko zachęcony do jej pogłębiania. 

Oblicza geografii 1 zakres podstawowy to podręcznik dla wszystkich studentów klas ogólnokształcących i technikum, oblicza geografii 1 zakres podstawowy to książka dla uczniów zafascynowanych geografią, oblicza geografii 1 zakres podstawowy łagodnie wprowadza do nauki geografii.